november 2017

Het Netwerk Onderwijsadviseurs organiseert samen met Stichting Platform vWo ook dit schooljaar de conferentie voor schoolleiders en docenten van vwo-afdelingen.
Tijdens de conferentie besteden we aandacht aan actuele thema’s die op veel vwo-afdelingen spelen. Deze thema’s zijn: krimp, de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw, toetsen en onder- presteren.

Na het plenaire gedeelte kunt u in drie workshoprondes kiezen uit telkens drie workshops.

Klik hier voor de flyer