november 2016

Het Netwerk Onderwijsadviseurs, een samenwerkingsverband van oud-APS’ers, organiseert samen met Stichting Platform vWo ook dit schooljaar de conferentie voor schoolleiders en docenten van vwo-afdelingen. Tijdens de conferentie besteden we aandacht aan actuele thema’s: differentiëren, motiveren, gepersonaliseerd leren, het ontwikkelen van vaardigheden, en het proces van leidinggeven aan al de ontwikkelingen in het vwo-team.