Good practices 18 maart

Naast onze keynote-speaker Piet van der Ploeg zijn er op 18 maart ook 2 scholen die een good practice presenteren.

De eerste wordt verzorgd door Marijn Gunnink Van het Arentheemcollege in Arnhem. Hij vertelt iets over projectonderwijs aan op gymnasium+. Leerlingen leren in groepjes. Het onderwijs is vraaggestuurd: wat wil de leerling zelf doen of leren? Dit wordt gedaan in combinatie met een compacte lessentabel en een aanbod van klassieke talen. Toegelicht zal worden wat dit soort projectonderwijs kan bieden voor leerlingen in het vwo.

De tweede wordt verzorgd door Bill Banning van het d’Oultremontcollege In Drunen. Hij vertelt iets over zijn project waarbij leerlingen uit V3/V4 mini-wetenschappelijk onderzoek doen via een uitgewerkt stappenplan en een en kwalitatief onderzoeksproject waarbij leerlingen onderzoek deden naar het leraarschap.