Welkom bij het Platform vWo

Stichting Platform vWo is  in september 2013 opgericht voor en door leidinggevenden in het vwo. Het initiatief is genomen door Bas Pors en Klaas Loeve, respectievelijk teamleider in het vwo en opleider.  De stichting heeft tot doel een platform te zijn waar leidinggevenden binnen het vwo elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het vwo. Op de W in Platform vWo wordt bewust een accent gelegd. Veel leidinggevenden hebben te maken met typische vwo-problematiek en door gezamenlijk op te trekken ontstaan er meer mogelijkheden om elkaar te helpen. Het platform wil daarom onder andere graag een verbindende schakel zijn tussen vraag en aanbod, in het organiseren van zinvolle bijeenkomsten en  gesprekspartner zijn voor organisaties en overheden. Hoe meer collega’s zich aansluiten hoe beter we kunnen afstemmen op de wensen.

Als platform werken we samen met Het Netwerk Onderwijsadviseurs bij de organisatie van de jaarlijkse vwo-conferentie in november. We streven er verder naar actuele thema’s te verwerken in kleinschaligere, meer regionale bijeenkomsten waarbij netwerken ook goed mogelijk is. Daarnaast proberen we een rol te spelen in landelijke organisaties.

Nieuws

Schrijfwedstrijd middelbare scholieren

Schijfwedstrijd voor middelbare scholierenStichting Nieuw Wij* (nieuwwij.nl) organiseert een schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren in de leeftijdscategorie 12-19 jaar, over de lessen die zij in deze coronatijd hebben geleerd. Lessen die niet uit te drukken zijn in toetsen of cijfers maar gaan over diepere waarden: hoe is het om alleen te zijn? Wat is écht contact voor jou? En wat heb je nodig om in beweging te komen?

Lees meer

Vacatures

Door veranderen van werk of het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd komen er vacatures in het bestuur. Als u interesse heeft dan horen we dat graag!